cz sk pl

Własne pomiary w sieciach optycznych

xxx

Pomiar tłumienia włókien optycznych metodą bezpośrednią.

  • włókna SM 1310/1550 nm
  • włókna MM 850/1300 nm

Częścią pomiarów jest sporządzenie protokołu pomiarowego.

Zamówienie pomiary

*
*
*
*
*
Wymagane są zaznaczone pozycje *